M_itä? Nykytaiteen biennaalin logo

M_itä? Nykytaiteen biennaali on kahden vuoden välein toistuva nykytaiteen katselmus Itä-Suomessa. Biennaalin konsepti suunniteltiin yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa ja nykyisin sen toteutuksesta vastaavat Kuopion, Mikkelin, Joensuun ja Lappeenrannan taidemuseot. Biennaalissa on mukana myös kutsuttuja ammattikuraattoreita, jotka vaihtuvat näyttelyittäin.

Biennaali tuo esiin alueen nykytaidetta, tarjoaa itäsuomalaisille taiteilijoille näkyvyyttä, parantaa heidän työskentelymahdollisuuksiaan sekä kutsuu myös muualta tulevia taiteilijoita työskentelemään itäsuomalaisten taiteilijoiden kanssa ja pohtimaan alueeseen liittyviä erityiskysymyksiä. Tavoitteena on tehdä Itä-Suomi houkuttelevaksi toimintaympäristöksi kuvataiteilijoille, tukea taiteilijoiden ammatissa kehittymistä ja lisätä taidekentän toimijoiden välistä vuoropuhelua.

M_itä? Nykytaiteen biennaali tuo esille itäsuomalaisen taidekentän monipuolisuuden ja korkean ammattitaidon. Biennaalien taiteilijat valitaan kuhunkin näyttelyyn erikseen huolellisesti valmistellun valintaprosessin kautta. Jokaisessa biennaalissa nostetaan esille tarkoin valittu valikoima taiteilijoita, jotka edustavat taidekentän eri osa-alueita. Biennaaliprosessiin kuuluu taiteilijoiden työskentelyn tukeminen näyttelyyn valmistautumisessa, verkostoituminen sekä näyttelyn hyödyntäminen sen esilläoloaikana.

Neljäs biennaali järjestetään Kuopiossa syksyllä 2025.  Ensimmäinen M_itä? Nykytaiteen biennaali oli esillä Kuopion taidemuseossa 2019–2020. Vuoden 2021 biennaali oli esillä Mikkelin taidemuseossa 12.6.–10.10.2021. Vuonna 2023 biennaali järjestettiin Joensuun taidemuseossa 13.5.-17.9.2023.

Biennaali