August Joensalo

August Joensalo on Sipoossa asuva karjalainen ja suomalainen elokuvaohjaaja. Joensalo on kiinnostunut muistoista, ajasta, kehollisuudesta ja leikkisyydestä yhteydessä transnarratiiveihin. Praktiikassaan Joensalo käyttää kuvia ja tekstiä rikkoakseen kielen, vartaloiden ja identiteettien kaksijakoisuutta, sekä luodakseen samastuttavia queer-utopioita. Joensalon katseeseen ja estetiikkaan on vaikuttanut varhainen rakkaus elokuviin. Elokuvat antoivat Augustille  pakopaikan maailmasta, jossa hän koki itsensä ulkopuoliseksi. Kauhu, scifi ja fantasia loivat tilan, jossa saattoi tuntea tunteita turvallisesti. Hänelle syntyi halu ymmärtää omaa elämäänsä tarinankerronnan avuin. Hellyyden, itseironian ja leikkisyyden keinoin Joensalo haluaa luoda katsojilleen tiloja, joissa tuntea olonsa pidellyksi, rakastetuksi ja ymmärretyksi silloinkin, kun tuntemukset ovat hankalia. 


Joensalon praktiikka juhlii transnarratiiveja ja keskittyy rakentamaan henkilökohtaista arkistoa queer-yhteisöistä. M_itä? -biennaalille tehty projekti on auttanut Joensaloa ymmärtämään omaa haluaan käyttää arkistointia apuna aktivismissa sekä tietoisuuden ja resilienssin lisäämisessä. Teoksessaan Joensalo käy dialogia edesmenneen isoisänsä kanssa, joka oli perheen viimeinen karjalaa puhuva henkilö, ja se käsittelee hänen omaa menetettyä kulttuuri-identiteettiään. Seuraamalla isoisän ja lapsenlapsen läheistä suhdetta, teos tarkastelee niitä monia menetyksiä, joita karjalaiset kokivat tullessaan väkivaltaisesti yhdistetyksi Suomen kansaan.

https://www.augustjoensalo.com/