Katriina Rosavaara

Katriina Rosavaara työskentelee installaation keinoin, yhdistäen teoksissaan museo- ja arkistomateriaaleja, tekstiä ja visuaalisia elementtejä paikkasidonnaisessa kontekstissa.

Rosavaara on kiinnostunut tilan, paikan ja henkilöiden muistista, unohdetuista näkökulmista, historian nurjasta puolesta ja niistä asioista ja aiheista, jotka ovat usein jääneet virallisen historiankirjoituksen ulkopuolelle. Moninaiset vähemmistöt, queer, mielenterveyspotilaat, pakolaisuus, ylisukupolviset traumat, sotien jäljet ja erilaiset pyrkimykset tallentaa, käsitellä ja nostaa esiin näitä vähemmän tunnettuja tarinoita nykytaiteen keinoin, voidaan nähdä Rosavaaran työskentelyn punaisena lankana.

Rosavaara on kahden vuosikymmenen työskentelyn aikana kehittänyt omaperäisen, lainaamiseen, lisäämiseen ja kirjoittamiseen pohjautuvan työskentelytavan, jossa laajaan taustatyöhön perustuvat teokset ja kokonaisuudet muodostuvat usein lähes kokonaan jo olemassa olevista materiaaleista. Kriittinen suhtautuminen kuvataiteen materiaaleihin ympäristön näkökulmasta ja siitä kumpuava pyrkimys käyttää uusia materiaaleja mahdollisimman vähän, nostaa hänen teostensa keskiöön aiheiden uudelleen ajattelun uusien objektien sijaan.