Info

Avoin haku ammattitaiteilijoille M_itä? Nykytaiteen biennaaliin 2025

Taiteilijahaku neljänteen M_itä? Nykytaiteen biennaaliin avautuu 11.3.2024. Haku päättyy 30.4.2024. Biennaali avautuu Kuopion taidemuseossa syksyllä 2025.

M_itä? Nykytaiteen biennaali tuo esiin alueen nykytaidetta, tarjoaa itäsuomalaisille ja itäsuomalaislähtöisille taiteilijoille näkyvyyttä ja parantaa heidän työskentelymahdollisuuksiaan. Biennaalin tavoitteena on tuoda esille alueen ammattitaiteilijoiden moninaisuutta ja lisätä taidekentän toimijoiden välistä vuoropuhelua. Biennaali on järjestetty vuodesta 2019 alkaen Kuopion, Mikkelin ja Joensuun taidemuseossa. Nyt mukaan yhteistyöhön on liittynyt myös Lappeenrannan taidemuseo.

Kuopion biennaalista rakentuu immersiivinen, uusia maailmoja avaava ja eri aisteja kutkutteleva, kokemuksellinen näyttely. Biennaaliin haetaan uusia teoksia, jotka kysyvät mikä on totta, jotka leikittelevät illuusioilla ja kummallisuuksilla sekä vahvalla tilallisuudella. Näyttely tulee olemaan elävä kokemus, joka yhdistää taidetta moniaistiseen ympäristöön. Jokainen askel vie syvemmälle tarinaan, joka avautuu katsojille eri tiloissa erilaisena. Näyttely on yllätyksellinen ja vuorovaikutuksellinen kokonaisuus, jossa taide ja katsoja sulautuvat yhteen.

Biennaali kutsuu mukaan eri sukupolvia edustavia taiteilijoita ja taidekollektiiveja. Hakemuksen voi jättää suomeksi tai englanniksi. Avaamme taiteilijahaun kuvataiteen ja myös muiden taiteenalojen ammattilaisille, jolloin teoshakuun voi ehdottaa teosta paitsi kuvataiteen eri osa-alueilta, mutta myös esimerkiksi äänitaiteen, valotaiteen, sanataiteen tai katutaiteen alalta. Taiteilija voi hakea mukaan yhdellä teoksella joko yksin tai osana työryhmää. Työryhmät voivat olla monitaiteellisia. Teos voi olla moniosainen, joka mahdollistaa teoskokonaisuuden sijoittumisen sekä sisä- että ulkotiloihin. Ulkotiloihin tulevilta teoksilta painotetaan yllätyksellisyyttä.

Rakennamme näyttelyarkkitehdin avustuksella kokonaisuuden, jossa Kuopion taidemuseon ja yhteistyökumppaneiden tilat toimivat elämyksellisyyden alustana. Biennaali tulee levittäytymään Kuopion taidemuseon näyttelytilan lisäksi muihin kulttuurilaitoksiin kuten Kuopion kaupunginteatteriin, Kuopion Musiikkikeskukseen, Kuopion kirjastoihin sekä mahdollisuuksien mukaan ulkotiloihin. Biennaali on osa Kuopion 250-vuotisjuhlavuotta.

Kuopion biennaalin pääkuraattorina toimii kuvataiteilija/taidekonsultti Kirsi Pitkänen. Kuraattoriryhmään kuuluvat lisäksi amanuenssi Karoliina Katila (Joensuun tademuseo), amanuenssi Mikko Pirinen (Lappeenrannan taidemuseo) ja intendentti Marja Louni (Kuopion taidemuseo) sekä amanuenssi Paula Hyvönen (Mikkelin taidemuseo).

Tiedustelut ja hakemus (PDF-tiedostona) sähköpostiosoitteeseen mitabiennaali@kuopio.fi

Hakemukseen:

  • teosehdotuksen sisältö ja toteutustapa
  • mahdollinen toive teoksen sijaintipaikasta
  • mahdollisen työryhmän kokoonpano
  • kerro yhteydestä Itä-Suomeen
  • liitä mukaan max. 5 kuvaa
  • mahdollinen nettisivuosoite


M_itä? Nykytaiteen biennaalin teoshaku: Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä osallistumiseen liittyviä kuluja biennaali korvaa (matkakulut, teosten toteuttaminen)?

Kuopion taidemuseo maksaa taiteilijoille sovitun mukaiset matka- ja majoituskulut sekä vastaa vakuutus- ja kuljetuskustannuksista. Lisäksi maksamme näyttelykorvaukset. Haemme avustuksia taiteilijapalkkioiden maksamista varten. Kannustamme mukaan valittuja taiteilijoita hakemaan apurahoja teosten tuotantokustannuksiin.

2. Saako ehdottaa valmista paikkasidonnaista teosta, vai pitääkö sen olla täysin uusi?

Voi ehdottaa valmistakin teosta.

3. Onko biennaali tarkoitettu vain itäsuomalaisille taiteilijoille?

Biennaalin tavoitteena on nostaa esiin itäsuomalaista ja Itä-Suomeen kytköksissä olevaa nykytaidetta. Taiteilijalla tulee riittävän luja olla yhteys Itä-Suomeen. Jos hakija on esimerkiksi asunut tai opiskellut Itä-Suomen alueella, kannustamme hakemaan.