Saavutettavuusseloste www.mitabiennaali.fi -verkkosivuista

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Tämän sivuston saavutettavuus on otettu huomioon sivustoa suunniteltaessa ja toteutettaessa vuoden 2019 kevään ja kesän aikana. Toteutuksen yhteydessä on käyty läpi WCAG 2.0 AA-tason vaatimuslista ja arvioitu että annetut kriteerit täyttyvät.

Saavutettavuus otetaan myös huomioon sivustoa päivitettäessä jatkossa.

Mikäli huomaatte sivuston saavutettavuudessa puutteita tai muita huomioita, otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia. Mikäli epäkohtia huomataan, pyritään saavutettavuuden puutteet korjaamaan mahdollisimman pian.

Otamme yhteydenottoja vastaan kirjallisena, sähköpostilla osoitteeseen: info@mitabiennaali.fi