Johanna Väisänen

Johanna Väisänen (s.1972)

on kuopiolainen mediataiteilija. Hän toteaa olevansa humanisti ja katsovansa maailmaa humanistin silmin. Hänen teostensa lähtökohtana on voimakas sanomisen ja kantaa ottamisen halu. Johanna käyttää monipuolisesti mediataiteen menetelmiä. Toisaalta hänen teoksensa ovat myös kerronnallisia ja hyvin lyhytelokuvamaisia. Hän toteuttaa teoksensa usein tilallisiksi installaatioiksi, jotka ovat eräänlaisia taiteilijan rakentamia pienoismaailmoja. Johannan taiteessa voimakas sisällöllinen lataus ja dynamiikka yhdistyvät tarkoin mietittyyn ja toteutettuun visuaaliseen muotoon. M_itä? Nykytaiteen biennaalissa on esillä Johanna Väisäsen mediainstallaatio, jonka teemoina ovat niin kaunokirjallisuus kuin ympäröivän maailman makro- ja mikrotasot sekä eläin-ja luontoaktivismi. Johanna haluaa osoittaa, että luonnolla, eläimillä, kasveilla ja erilaisilla biotyypeillä on ihmisestä riippumaton itseisarvo. Taiteilija on saanut tukea Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Savon taidetoimikunnalta.

www.johannavaisanen.com 

Kuvat: Harri Heinonen ja Johanna Väisänen

Johanna Väisänen