Katarina Karppinen

Katarina Karppinen (s.1980)

Leppävirralla asuva Katarina Karppinen (s.1980) valmistui kuvataiteilijaksi Lapin ammattikorkeakoulusta 2018. Hänen tärkeimmät työvälineensä ovat kamera ja tietokone. Valokuvan, videon ja animaation ohella ohjelmointi on Katarinan teoksissa keskeinen tekniikka. Katarina käsittelee teoksissaan luonnon tilaa ja ekologisia kysymyksiä. Hän lähestyy luontoa luonnontieteilijän tapaan havaintoja keräämällä ja eräänlaisia teoreettisia ja laskennallisia malleja rakentamalla. M_itä? Nykytaiteen biennaalissa esillä oleva Katarina Karppisen interaktiivinen mediainstallaatio kuvaa keinotekoista suljettua ekosysteemiä, joka muuttuu teokseen ohjelmoitujen algoritmien mukaan. Teokseen liittyvän ohjausyksikön avulla katsoja voi vaikuttaa esimerkiksi ekosysteemin lämpötilaan. Jokainen valinta ja muutos vaikuttavat reaaliaikaisesti itse teokseen. Teos tuo hyvin konkreettisella tavalla esiin valintojemme ja toimintamme vaikutukset ympäristöömme. Taiteilija on saanut tukea Pohjois-Savon Kulttuurirahastolta.

www.katarinakarppinen.fi

Kuvat: Harri Heinonen

Katarina Karppinen