Emma Fält (s.1983)

Emma Fält on kuopiolainen taiteilija, joka on valmistunut Aalto yliopistosta vuona 2014. Hän työskentelee monitaiteisesti piirroksen, performanssi- ja livetaiteen sekä työpajan ja esityksen synteesien parissa. Hänen teoksensa käsittelevät kuuntelua, dialogia, yhdessä tekemistä ja kontaktia maailmaan.

”Työni pohjana on ääni- ja liikelähtöinen piirroksen tapahtuma. Piirrosta tarkastellaan toisaalta kehollisen kuuntelun välineenä, toisaalta myös itsenäisenä tekona ja tapahtumana, jonka kautta voimme tutkia ja luoda todellisuutta. Intohimoni on avata dialogia ja toimia yhdessä eri alojen ihmisten kanssa.”

M_itä? Nykytaiteen biennaalin teos on syntynyt yhteistyössä tanssija, koreografi Anna-Maria Väisäsen kanssa. Taiteilijoita yhdistää työtapa, joka tekee katsojasta aktiivisen osallisen teoksen synnyssä.  Lähtökohtana on unelma maailmasta, jossa ihmiset ovat ymmärtäneet jakamisen tärkeyden ja sen pohjalta ratkaisseet uhkaavat katastrofit. Teos haastaa kuvittelemaan, millainen maailma voisi olla ja samalla pohtimaan tutun ympäristön tulevaisuutta. Jaetut hetket ja niiden parissa syntyneet ajatukset kootaan ääni- ja piirrosinstallaatioksi, joka esittelee unelmien Mikkelin.

www.emmafalt.net 

Kuvat: Harri Heinonen © Emma Fält, Kuvasto ry, Harri Heinonen ja Mikkelin taidemuseo

Shared Futures, 2021

Shared Futures, 2021, ääni- ja piirustusinstallaatio, yhteistyössä tanssitaiteilija Anna-Maria Väisäsen kanssa, Mikkelin taidemuseo