Ville Löppönen (s. 1980)

Ville Löppönen on Savonlinnassa syntynyt kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2007 ja ortodoksisen teologian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2018. Ville Löppösen maalausten lähtökohtana on yhteiskunnassa meneillään oleva murros ja sen aikaansaama muutoksen tarve, jonka alkusysäyksinä ovat esimerkiksi pandemia, ilmastonmuutos ja niitä seuraavat maailmanlaajuiset kriisit. Samanaikaisesti kulttuurinen moninaisuus haastaa uudenlaiseen vuoropuheluun kulttuurisista arvoista ja erilaisuuden tuomista uhkakuvista tai rikastuttavista vaihtoehdoista.

”Tällä hetkellä maalaamiseni liikkuu esittävästä ei esittävään, figuratiivisesta abstraktiin. Kutsun tätä liikettä reunoilta sisään menoksi, muodonmuutokseksi, jossa sisältöä käsitellään hermeneuttisesti uudelleen, rikkomalla, kokeilemalla ja uudelleen rakentamalla.”

Ville Löppösen M_itä? Nykytaiteen biennaalin maalaukset rohkaisevat muodonmuutokseen, metamorfoosiin, ei vastustamaan sitä. Positiivinen tulevaisuus mahdollistuu siten, että se ei rakennu utopialle tai vastaavasti dystopialle.

www.villelopponen.com

Kuvat: Harri Heinonen, © Ville Löppönen, Kuvasto ry, Harri Heinonen ja Mikkelin taidemuseo


Study for Guernica, 2021, akryyli ja öljy kankaalle, 270 x 600 cm, Mikkelin taidemuseo