Tuomas Ollikainen

Tuomas Ollikainen (s.1982)

on joensuulainen kuvanveistäjä ja äänitaiteilija. Hän suoritti kuvanveiston opinnot Imatralla Saimaan ammattikorkeakoulussa, josta hän valmistui 2015. Tuomas on kiinnostunut kaikista kuvanveiston menetelmistä ja materiaaleista, niiden esittämistä mahdollisuuksista ja haasteista. Tuomasta kiinnostaa myös ääni ja sen materiaalisuus tilassa. Nykymusiikki kokeellisuudessaan antaa hänelle ideoita työskentelyyn. Tuomas kaipaa kuvataiteeseen kollektiivista heittäytymistä, jota kokee musiikintekijöillä olevan. ”Ideat ja teosten teemat syntyvät yleensä hetkessä. Intuitio sanoo, että tuossa on jotain. Teemat ovat yleensä lähtökohtaisesti henkilökohtaisia huomioita tai jokapäiväisiä päähänpistoja, jotka laajenevat koskettamaan jotain yleisempää ja laajempaa kontekstia.” M_itä? Nykytaiteen biennaalissa on esillä Tuomas Ollikaiselta ääniteos, joka täyttää Kuopion taidemuseon portaikon. Teos on immateriaalinen, aineeton. Sitä ei voi katsella eikä kosketella käsin. Tästä huolimatta teoksen luoma kokemus on hyvin fyysinen. Teos muuntaa tilan toiseksi, arkinen portaikko saa uuden merkityksen. Teos vaatii antautumista tilan täyttävän äänen vietäväksi. Teoksen toteutusta ovat tukeneet ja edesauttaneet SKR (Pohjois-Karjalan rahasto), Taiteen edistämiskeskus, Outokummun Vanha Kaivos, audiokauppa.fi, Sanna Kärkkäinen, Tommi Tihtarinen ja The House of S.B.

www.tuomasollikainen.com

Kuvat: Harri Heinonen

Tuomas Ollikainen