Ulla-Mari Lindström

Ulla-Mari Lindström (s.1967)

on kuopiolainen valokuva- ja mediataiteilija. Ulla-Mari asui 1990-luvulla useita vuosia Amsterdamissa, jossa hän opiskeli valokuvausta ja maalausta Gerrit Rietveld Academiessa. Hän on opiskellut valokuvataidetta myös taideteollisessa korkeakoulussa. Ulla-Mari on kiinnostunut luonnontieteistä. Orgaanisten aineiden kauneus ja katoavaisuus sekä ajatus siitä, että olemme kaikki osa evoluutioita tässä ja nyt kiehtovat häntä. ”Katson luontodokumentteja ja mietin, onko hylje, pingviini tai merinorsu kehityksessään välivaiheessa, menossa veteen vai tulossa sieltä. Entä miten käy ihmisen, kun merenpinta nousee. Ehtiikö ihminen evoluutiossaan sopeutua elämään veden alla?” Asioiden ja tapahtumien absurdius ja huumori viehättävät taiteilijaa. Inspiraatio teokseen voi löytyä uutisesta tai arkisesta tapahtumasta. Tunnelma teokseeni voi syntyä elokuvasta tai idea saada alkunsa tanssiesityksestä. Ulla-Marin ilmaisukeinona on valokuva, liikkuva kuva ja grafiikan menetelmät. M_itä? Nykytaiteen biennaalissa Kuopion taidemuseossa nähdään Ulla-Mari Lindströmin installaatio, joka on jatkoa taiteilijan luonnontilaa tutkiville ja kommentoiville teoksille. Installaatio rakentuu liikkuvasta kuvasta ja esineistä, jotka liittävät teoksen eläin- ja kasvimaailmaan. Taiteilija on saanut tukea Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Savon taidetoimikunnalta.

www.ullamari.com 

Kuvat: Harri Heinonen

Ulla-Mari Lindström